Terms and conditions

Všeobecné obchodní podmínky při rezervaci boxů a vstupenek na webu www.7nebe.cz realizované pro Bar Kozí, s.r.o. společností GoPay s.r.o. 

Předmět koupě

Předmětem kupní smlouvy je rezervace boxů a koupě vstupenek na akci konanou v zákazníkem zvoleném termínu v klubu 7nebe v Brně, a to prostřednictvím webové stránky http://www.7nebe.cz. V ceně rezervace je vstup do klubu, odložení oděvů v šatně a konzumace zvolených nápojů.

Rezervace boxů

Rezervace boxů je možná pouze prostřednictvím internetu

 • Rezervaci boxů lze provést 60 dní předem. Rezervace je platná do 22:00 hodin v den konaní akce.
 • Pro každý box je stanovena minimální cena objednávky a maximální počet lidí, kteří můžou využít vstup a šatnu zdarma.
 • Po dokončení rezervace si zkontrolujte potvrzení, zda souhlasí všechny údaje, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 • K využití rezervace je nutné znát rezervační číslo, bez tohoto čísla nemůže být rezervace vydána.
 • Rezervace se neprodlužuje. Rezervace vám bude držena do 22 hodin. Poté propadá nárok na rezervovaný box, vstup a šatnu zdarma. V tomto případě si můžete zaplacené drinky vyzvednout na baru, po předložení jména a čísla propadlé rezervace.
 • U rezervací platí cena platná v momentě úhrady.

Způsob provedení rezervace

Po vybrání a označení boxů na konkrétní akci je zákazník povinen vyplnit zobrazený elektronický formulář a zadat všechny požadované informace. Potvrzením zadaných údajů dochází k přesměrování na web stránku, kde je zákazníkovi zobrazena rekapitulace rezervace včetně sumy za zvolené nápoje. Souhlasem s touto sumou je zákazník přesměrován na na platební stránku společnosti GoPay.

Jakmile je platba zrealizovaná, zobrazí se stránka s potvrzením o úspěšné platbě, na email vám bude doručeno potvrzení o objednávce s číslem rezervace se kterým se prokážete u vstupu do klubu 7nebe.

Zákazníkovi je též zaslán informační e-mail rezervaci boxu na jím zadanou e-mailovou adresu. Provozovatel nezaručuje doručení e-mailové zprávy, server na kterém se e-mailová schránka zákazníka nachází, nemusí zprávu přijmout, resp. může ji vyhodnotit jako nevyžádanou poštu.

Během transakce a výběru místa nesmí zákazník ve svém internetovém prohlížeči zadávat krok zpět, ani nijak zavírat okno internetového prohlížeče, ve kterém provádí nákup či rezervaci vstupenky. Veškeré údaje se zaznamenávají pouze na aktuální stránce a potvrzením se ukládají do bezpečnostního certifikátu, který kvůli zvýšené bezpečnosti nelze vyvolat zpět. Na nákup a rezervaci vstupenky má zákazník časový zámek 20 minut. Během této doby je udělána tzv. dočasná rezervace vybraných sedadel. Pokud neproběhne úspěšný nákup či rezervace do 20 minut, jsou dočasně vyrezervovaná sedadla opět uvolněna do prodeje.

Platba on-line

Na portále kulturafm můžete platit:

 • Platební karty (Visa, MasterCard, AMEX, JCB)
 • GoPay peněženka (elektronická peněženka)
 • ePlatby (online bankovní převod Raiffeisen bank)
 • MojePlatba (online bankovní převod Komerční banky)
 • mPeníze (online bankovní převod mBank)
 • Fio bank (online bankovní převod Fio banky)
 • Premium SMS (platba prostřednictvím SMS)

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Potvrzení

Při rezervaci on-line prostřednictvím internetu obdrží nakupující následující potvrzovací e-maily:
1. "7nebe.cz: Nová rezervace (čeká na zaplacení)" po úspěšném přijetí objednávky.
2. "7nebe.cz: Zaplaceno" po úspěšné úhradě.

Potvrzovací e-maily jsou odesílány na e-mailovou adresu zadanou v kontaktní adrese. V případě, že je adresa zadána chybně nebo se vyskytnou technické problémy na straně uživatele, 7nebe.cz neručí za nedoručení těchto e-mailů.

Reklamace

Reklamaci rezervace je možné uplatnit do 2 hodin před začátkem akce. Zákazník musí po domluvě poslat na mail info(zavináč)7nebe.cz potvrzovací email o platbě a na základě tohoto emailu a uznané reklamace je mu na jeho účet, ze kterého prováděl platbu, poslána částka bez bankovních poplatků, kterou uhradil za rezervaci.

Jestliže při procesu nákupu rezervace došlo k odepsání sumy z účtu, zákazníka, ale rezervace se nezobrazila, ani nebyla zaslána na zadaný e-mail, reklamaci vrácení peněz z důvodu neposkytnutí uplatňuje zákazník v bance, která vystavila platební kartu, prostřednictvím které platba proběhla. V žádném případě takové reklamace neřeší provozovatel.

Odstoupení od smlouvy o koupi vstupenek zákazníkem - spotřebitelem

Bar Kozí, s.r.o. nabízí v klubu 7nebe v Brně pouze datované vstupenky, tzn. vstupenky na konkrétní představení/akci. Ve smyslu ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákazník není oprávněn odstoupit od smlouvy o koupi datovaných vstupenek, a to ani v případě uzavření smlouvy prostředky komunikace na dálku. Při koupi vstupenek na konkrétní představení (v konkrétní den), tak není zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit.

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Bar Kozí, s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí Bar Kozí, s.r.o. (i těch prováděných se smluvními partnery) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání) či speciálních marketingových akcích. Bar Kozí, s.r.o. postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím za účelem splnění objednávky a marketingových akcí Bar Kozí, s.r.o., jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává Bar Kozí, s.r.o. svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely.

Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den realizace nákupu rezervace kupujícím. Rezervací boxu kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek a je jimi neodvolatelně svázaný. Kupující též rezervací boxu potvrzuje svůj souhlas s vnitřním řádem prodávajícího a je povinen se jím řídit.

 

7. nebe Brno
Bar Kozí, s.r.o.
Novobranská 532/20
602 00 Brno

IČ: 03627501
DIČ: CZ03627501

zapsáno Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 66531